Nến sinh nhật hình trái tim đủ màu in chữ hpbd

  • Số lượng: 1 cây hoặc 1 set
  • Màu sắc: đủ màu
  • Chất liệu: sáp không mùi
  • Kích cỡ: 2-3cm

mua sản phẩm này trên shopee

mua sản phẩm này trên shopee

10.000 45.000