Dây ruy băng ren bản 2,5cm, 4cm

  • Chiều dài : 1m
  • Chiều ngang: 2,5cm, 4cm
  • Màu sắc: Theo phân loại
  • Chất liệu: Vải

mua sản phẩm này trên shopee

mua sản phẩm này trên shopee

5.500 6.500