Dây hạt nhựa hình ngọc trai, đá trắng 2mm 6mm 8mm 10mm

  • Chiều dài : 1 mét
  • Chiều ngang: Theo phân loại
  • Màu sắc: Theo phân loại
  • Chất liệu: Nhựa

mua sản phẩm này trên shopee

mua sản phẩm này trên shopee

20.000 30.000